k215@abv.bg В.Търново: 0894 253 158 | Г.Оряховица: 0894 287 168
  • BG
  • EN

За нас

 

Фирма „Аврора оптикс” ООД и оптика ”ЛИЛИЯ” е създадена през 2012 година в гр.Велико Търново.От 01.11.2013г. оптиката отвори врати и в гр.Горна Оряховица.

През 2018 година оптика Лилия отвори клон в село Селановци област Враца.

Аврора е древноримската богиня на зората. Тя идва всяка сутрин на небето, на колесница, теглена от бели коне, за да прогони тъмнината и да изгрее новия ден.

Ние, екипът на ОПТИКИ „ЛИЛИЯ”, целим да прогоним тъмнината от вашите очи и всеки нов ден да виждате света около Вас по-красив и с кристална чистота!

д-р Иван Кахчиев

управител на оптики "Лилия"

 

1994 Завършил с пълно отличие Природо-математическата гимназия „Васил Друмев” Велико Търново.

1994- 1995 първи курс по специалност „Технология на виното и пивото” във Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в гр.Пловдив /сега Университет по хранителни технологии/.

1995- 2001 Завършил медицина във Висшия медицински институт - Плевен с много добър успех от курса на следване и държавните изпити.Образователно – квалификационна степен: магистър – лекар.

 

от януари 2002 година – януари 2011 година - общопрактикуващ лекар в Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ „Здраве” ООД – Велико Търново

от 03.2005 – 23.02.2016г. – управител на Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ „Здраве” ООД – Велико Търново.

От 02.2004 – до 09.2012г. - работи в Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” София в нейното Експертно-консултативно отделение в гр.Горна Оряховица – очен кабинет.

След конкурс специализира Очни болести , държавна поръчка за 5 годишен период от 07.02.2005 година в Катедрата по офталмология към УМБАЛ ”Александровска” София, а от 25.04.2005 година2011г. в Клиниката по офталмология на НМТБ”Цар Борис ІІІ” София с научен ръководител доц.д-р Андрей Андреев.

2008 година - консултиращ лекар във веригата от оптики „Joy” и „Grand” София.

 

От 01.01.2012 година – след положен Държавен изпит през 12.2011 с призната специалност по „Очни болести”.

От 01.2012 – до 09.2012 - член на Транспортна областна лекарско-експертна комисия /ТОЛЕК/ към Национална многопрофилна транспортна болница ”Цар Борис ІІІ” София, Експертно - консултативно отделение - Горна Оряховица.

От 03.2012г. до момента работи в АИПСИМП по очни болести” Аврора офталмо” ЕООД – Велико Търново – Градска поликлиника – кабинет 215.

От април 2012 г.- до момента – консултиращ офталмолог на оптика „Лилия” Велико Търново и оптика “Лилия” Горна Оряховица.

 

Към момента клиенти на оптики „Лилия” са български граждани , както и чуждестранни лица.

 

2013/2014г. - специализация по очна оптика към Центъра за професионално обучение „Еврооптик” София за придобиване на трета степен на професионална квалификация „техник по очна оптика”.

От 2013 – до 06.2014г. – Председател на Управителния съвет на Съвместното Общо събрание на етажните собствености в Градската поликлиника – Велико Търново.

От 2018г. е създадена оптика Лилия с.Селановци с очен кабинет.

Участия в офталмологични конгреси,семинари, беседи, една научна публикация в сп.”GP News”, част от екипи на служби по трудова медицина.

Нашият албум

в нашият албум ще намерите много за нас, нашите кабинети, апаратура и продукти

В оптики „Лилия” преференции ползват:

Служители и пенсионирани служители – железничари от БДЖ, НКЖИ, Български пощи 
Клиенти на Пенсионно осигурително дружество „Бъдеще” и ЦКБ "Сила"
Клиенти на Застрахователно акционерно дружество „Булстрад живот Виена иншурънс груп” АД - прегледи и изработка на диоптрични очила при представяне на валидна карта
Електроенергиен системен оператор